Klávesové skratky pre windows a mozilla firefox

closeUPOZORNENIE ! Tento článok bol publikovaný pred 14 rokmi 2 mesiacmi 10 dňami preto informácie už nemusia byť aktuálne.
5/5 - (1 vote)

Klávesové skratky ulahčujú prácu v prípade ak nieste len občastný užívatel internetu . V prípade že internet využívate pravidelne odporúčam využívať klávesové skratky . Tie vám umožnia rýchlu a flexibilnú prácu a rýchlosť pri akýchkolvek úkonoch či už v systéme , programoch alebo v prehliadači .

Klávesové skratky sú pre väčšínu pokročilých používatelov internetu už nevyhnutná súčasť systému a programov .Dostupné a užitočné klávesové skratky pre windows a prehliadač webu mozilla firefox vám prinášam v nasledovných zoznamoch :

Mozilla Firefox :

Klávesové skratky

Toto je zoznam najviac používaných klávesových skratiek v prehliadači Mozilla Firefox.
Ak máte povolený Emacs štýl úpravy skratiek v GNOME, tieto budú pracovať aj vo Firefoxe. Ak nastane konflikt s predvolenými klávesovými skratkami (ako napr. Ctrl+K), Emacsová skratka je uprednostnená, ak je fokus v rámci textového poľa (ktoré zahŕňa panely Umiestnenie a Vyhľadávanie). V týchto prípadoch by ste mali použiť alternatívnu klávesovú skratku z tohto zoznamu.

Príkaz Skratka
Naspäť Alt+Šípka doľava
Backspace
Delete
Dopredu Alt+Šípka doprava
Shift+Backspace
Domov Alt+Home
Otvoriť súbor Ctrl+O
Obnoviť F5
Ctrl+R
Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť – cache) Ctrl+F5
Zastaviť Esc
Práve zobrazená stránka
Prejsť na koniec stránky End
Prejsť na začiatok stránky Home
Presunúť sa na ďalší rámec F6
Presunúť sa na predchádzajúci rámec Shift+F6
Zdrojový kód stránky Ctrl+U
Tlačiť Ctrl+P
Uložiť stránku ako Ctrl+S
Veľkosť textu: Zmenšiť Ctrl+-
Veľkosť textu: Zväčšiť Ctrl++
Veľkosť textu: Obnoviť Ctrl+0
Úpravy
Kopírovať Ctrl+C
Vystrihnúť Ctrl+X
Odstrániť Delete
Prilepiť Ctrl+V
Znova Ctrl+Y
Ctrl+Shift+Z
Vybrať všetko Ctrl+A
Späť Ctrl+Z
Vyhľadávanie
Hľadať Ctrl+F
Hľadať znova F3
Ctrl+G
Hľadať počas písania odkazu '
Hľadať počas písania textu /
Hľadať predchádzajúce Shift+F3
Webové vyhľadávanie Ctrl+K

Ctrl+E

Ctrl+J

Okná & karty
Zavrieť kartu Ctrl+W

Ctrl+F4

Zavrieť okno Ctrl+Shift+W

Alt+F4

Presunúť sa na kartu vľavo (len ak je karta označená) Ctrl+Šípka vľavo
Ctrl+Šípka nahor
Presunúť sa na kartu vpravo (len ak je karta označená) Ctrl+Šípka vpravo
Ctrl+Šípka nadol
Presunúť sa na prvú kartu (len ak je karta označená) Ctrl+Home
Presunúť sa na poslednú kartu (len ak je karta označená) Ctrl+End
Nová karta Ctrl+T
Nové okno Ctrl+N
Nasledujúca karta Ctrl+Tab
Ctrl+Alt+Right Arrow
Ctrl+Page Down
Otvoriť adresu na novej karte Alt+Enter
Predchádzajúca karta Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+Alt+Left Arrow
Ctrl+Page Up
Výber karty (od 1 do 9) CtrlAlt+(19)
Nástroje
Pridať medzi záložky Ctrl+D
Záložky Ctrl+B

Ctrl+I

Prehliadanie kurzorom F7
Správca sťahovania Ctrl+J
Ctrl+Y
História Ctrl+H
Ctrl+Shift+H
Údržba Firefoxu Ctrl+Shift+Del
Rôzne
Doplniť adresu .com Ctrl+Enter
Doplniť adresu .net Shift+Enter
Doplniť adresu .org Ctrl+Shift+Enter
Odstrániť vybratú položku automatického dopĺňania Shift+Del
Nová správa Ctrl+Shift+M
Výber panela Umiestnenie Alt+D

F6
Ctrl+L

Výber predchádzajúceho vyhľadávacieho modulu (ak je označený panel Vyhľadávanie) Ctrl+Šípka nahor
Výber nasledujúceho vyhľadávacieho modulu (ak je označený panel Vyhľadávanie) Ctrl+Šípka nadol

Klávesové skratky pre windows

Všeobecné klávesové skratky

 • CTRL + C (kopírovanie)
 • CTRL + X (vystrihnutie)
 • CTRL + V (vloženie)
 • CTRL + Z (krok späť)
 • DELETE (odstránenie)
 • SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
 • CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
 • CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
 • F2 (premenovanie vybratej položky)
 • CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
 • CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
 • CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
 • SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
 • CTRL + A (výber všetkých položiek)
 • F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
 • ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
 • ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
 • ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
 • F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
 • F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
 • ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
 • Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
 • F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
 • ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
 • ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
 • F5 (aktualizácia aktívneho okna)
 • BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
 • SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
 • CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

Verím že si medzi týmito klávesovými skratkami nájdete niake ktoré si oblúbite a ulahčia vám prácu a surfovanie tak ako ich ulahčili mne .

One thought on “Klávesové skratky pre windows a mozilla firefox

 1. no super.. konečne som našiel text, v ktorom je všetko poriadne rozpísané..teším sa tomu veľmi.. :D a som vám nesmierne vďačný :D nikdy neviem presne, ako a čo presne stlačiť, vždy sa mi niečo podarí len tak stlačiť…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *